Mobile

iPhone 12 "ngốn pin" hơn 20% khi dùng 5G

iPhone 12 "ngốn pin" hơn 20% khi dùng 5G

Đây cũng là lý do Apple phải bổ sung thêm "Chế độ dữ liệu thông minh" vào iPhone 12, giúp tắt 5G và chuyển sang sử dụng 4G vào những thời điểm không cần thiết để cải thiện thời lượng pin.