Tin ICT

Tấn công có chủ đích APT thật sự đáng sợ?

Tấn công có chủ đích APT thật sự đáng sợ?

Tấn công có chủ đích APT thật sự phức tạp nhưng không đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ, các lỗ hổng Zero-day (Lỗ hổng chưa được biết đến và không có bản vá lỗi) được sử dụng trong APT tuy nguy hiểm nhưng...